K přihlášce přikládáme:

osoby a obsazení, vč. údajů o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby atp.;

foto inscenace; textovou předlohu inscenace; slovo o autorovi;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nehodící se škrtněte!

 

PŘIHLÁŠKA - EVIDENČNÍ LIST SOUBORU A INSCENACE

k účasti na:

 

 

26. ročníku DOSPĚLÍ DĚTEM 2007 Nový Bor

23. – 25. května Městské divadlo Nový Bor

 

SOUBOR

Název a adresa souboru: ..........................................................................................................................................

 

PSČ: ................................... Tel.: ......................... Kraj: ........................................................................................

 

Jméno a adresa vedoucího souboru: ....................................................................................... PSČ: .........................

 

Telefon do zaměstnání: ............................................................. do bytu: ................................................................

 

E – mail souboru: .......................................................... E – mail vedoucího: ...........................................................

 

Adresa internetových stránek souboru: http://.............................................................................................................

 

INSCENACE:

Název:....................................................................................................................................................................

 

Autor: ...............................................................................  Překladatel: .................................................................

 

Dramatizace, úprava apod.: .............................................................  Režie: ............................................................

 

Minutáž představení (vč. přestávky): ........................................  Přestávka: ano - ne

 

Datum premiéry: .....................................................

 

Minimální čas na přípravu představení: ....................................  Na bourání: ............................................... 

 

 

Hrací prostor:

- kukátkové jeviště větších rozměrů, min.                        ................. x ............... m

- kukátkové jeviště menších rozměrů, min.                      ................. x ............... m

- jiný prostor (nebo upravené kukátkové jeviště), min.    ................. x ............... m

 

V případě jiného než kukátkového hracího prostoru uveďte rozměry a proveďte jednoduchý nákres, včetně uspořádání hlediště.

 

Mimořádné technické vybavení, které je třeba zajistit v místě (pianino, praktikábly, tahy apod.):...................................

 

...............................................................................................................................................................................

Soubor používá vlastní zvukovou - světelnou aparaturu.

Maximální počet diváků (pokud je omezen): ................

 

Divácká adresa: od ............................. do ................................ let

 

Počet osob nezbytně nutných k realizaci představení celkem: ................

                     z toho hrajících:  ...…...........   žen:  ........................………

                     mužů:  ...............................      dětí do 15 let:  .....................

 

 

U souborů mládeže uveďte věk účinkujících: od …… do …… let; průměr: …… let.

 

Způsob dopravy souboru: ..........................................................................................

Předpokládaná výše nákladů na dopravu činí: ................................................. Kč.

 

Počet noclehů z 23. na 24. 5. :              žen: ..............      mužů: ...................

Počet noclehů z 24. na 25. 5. :              žen: ..............      mužů: ...................

 

 

 

..........................................................                                       Kulturta Nový Bor, s.r.o.

čitelné jméno a podpis odpovědného                                             Revoluční 480

zástupce souboru                                                                        473  01 Nový Bor