Nehodící se škrtněte!

 

PŘIHLÁŠKA – EVIDENČNÍ LIST SOUBORU A INSCENACE

k účasti na:

28. ročníku postupové oblastní přehlídky DOSPĚLÍ DĚTEM 2010 Nový Bor

 

SOUBOR

Název a adresa souboru: .....................................................................................................................

................................... PSČ: .............................. Tel.: .......................... Kraj: ...….............................

Jméno a adresa vedoucího souboru: ...................................................................................................

.............................................................................................................. PSČ: .....................................

Tel. do zaměstnání: ............................. do bytu: .................................. mobil: ..............................…

E-mail souboru: ............................................... E-mail vedoucího: .........................................….......

Adresa internetových stránek souboru: http:// ....................................................................................

 

INSCENACE:

Název: .................................................................................................................................................

Autor: .................................................…......................  Překladatel: .................................................

Dramatizace, úprava apod.: .........................................  Režie: ..........................................................

Minutáž představení (bez přestávky): ..........................  Přestávka: ano – ne

U loutkářských DS druh loutek: ..................................  Datum premiéry: .........................................

Minimální čas na přípravu představení: ......................  Na bourání: ..................................................

 

Hrací prostor:

kukátkové jeviště větších rozměrů, min. ....................  m x ......................... m

kukátkové jeviště menších rozměrů, min. ..................  m x ......................... m

jiný prostor (nebo upravené kukátkové jeviště), min. ...…..... m x .............. m

V případě jiného než kukátkového hracího prostoru uveďte rozměry a proveďte jednoduchý

nákres včetně uspořádání hlediště.

 

Mimořádné technické vybavení, které je třeba zajistit v místě (pianino, praktikábly, tahy apod.):

 

 

Soubor používá vlastní zvukovou – světelnou aparaturu.

Maximální počet diváků (pokud je omezen): .....................................................................

Divácká adresa: od ............................. do ................................ let

Počet osob nezbytně nutných k realizaci představení celkem: ...........................................

                   z toho hrajících: ................….…......  dětí do 15 let: .......................................

                   mužů: ..................….........……........  žen: .........……………………..............

U souborů mládeže uveďte průměrný věk: .........................................................................

Způsob dopravy souboru: ...................................................................................................

Předpokládaná výše nákladů na dopravu činí: ...........…………................................... Kč.

Počet noclehů z 28. na 29. 5.10 :              žen: ..............      mužů: ...................

Počet noclehů z 29. na 30. 5.10 :              žen: ..............      mužů: ...................

..........................................................

čitelné jméno a podpis odpovědného

zástupce souboru

.........................................................

podpis navrhovatele – ředitele

přehlídky