PROPOZICE 2006
 

Dospělí dětem

24. ROČNÍK

OBLASTNÍ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY

AMATÉRSKÉHO ČINOHERNÍHO

DIVADLA PRO DĚTI

NOVÝ BOR  19. – 21.05.2006

 

PROPOZICE

Základní ustanovení

Novoborská přehlídka Dospělí dětem je koncipována jako česká soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých s inscenacemi pro děti a mládež s možností nominace na Rakovnickou Popelku a současně jako dílna divadla pro děti a mládež. Posláním přehlídky je umožnit setkání tvůrčích osobností a divadelních souborů, prezentaci a konfrontaci výsledků jejich práce, zprostředkovávat poznávání a inspiraci ve výše vymezené divadelní oblasti.

            Hlavními cíly přehlídky jsou podpora zájmu zabývat se divadelní tvorbou pro děti a mládež s náležitou vážností a odpovědností a kultivace této oblasti divadelní činnosti.

            Přehlídku pořádají z pověření Ministerstva kultury NIPOS-ARTAMA Praha, město Nový Bor ve spolupráci s Kulturou Nový Bor,s.r.o.  a Divadelním spolkem NOPOĎ Nový Bor.

            Hlavním organizátorem    Kultura Nový Bor,s.r.o.   

            V rámci přehlídky budou uskutečněny rozborové semináře k soutěžním inscenacím, rozpravy a diskuze k případným nesoutěžním inspirativním představením. Na přehlídce bude pracovat pod odborným vedením skupina dětí, jejímž prostřednictvím budou získávány reflexe dětského publika na jednotlivé inscenace (dětská porota ). Podle možností mohou být realizovány tematické semináře.

 Vymezení účasti divadelních souborů a jejich inscenací   

Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské činoherní divadelní soubory z České

republiky s věkovým průměrem nad 15 let s inscenacemi pro děti a mládež.

            Inspirativní části programu přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory s inscenacemi pro děti a mládež, a to jak profesionální, tak amatérské, bez omezení druhového, žánrového, věkového aj. Podmínkou účasti je kvalita a inspirativnost jejich inscenací.

            Výjimku z výše vymezené účasti na přehlídce lze připustit zařazením absolventských představení posluchačů dlouhodobých vzdělávacích projektů (např. Kurzu divadelní režie), pokud to dovolí ekonomické a organizační podmínky.

 Způsob výběru inscenací na oblastní přehlídku

             Účast souboru na oblastní přehlídce v Novém Boru:

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské postupové přehlídky (výběru), která umožní realizaci výběru inscenací pro národní přehlídku POPELKA v Rakovníku. Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací v jiném roce bude považována za účast na druhé přehlídce. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady.

§         Odborné poroty krajských postupových přehlídek či výběrů mohou doporučit neomezený počet inscenací s uvedením pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky.

 Uzávěrka doručení přihlášek je 14.4.2006. K přihlášce je třeba připojit výše předepsané přílohy. Za přijaté budou považovány přihlášky doručené k termínu uzávěrky ve své kompletnosti, tj. včetně požadovaných příloh.

 S přihláškou je třeba souběžně odeslat tyto přílohy:

- osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby apod.;

- textovou předlohu inscenace;

- slovo o souboru do programové brožury;

- slovo o autorovi (autorech) do programové brožury;

- fotografie z inscenace, použitelné pro tisk a propagaci, pokud jsou k dispozici;

- technické podmínky realizace představení;

  Rozhodnutí o programu oblastní přehlídky

 Program oblastní přehlídky Dospělí dětem stanoví programová rada na základě:

- podaných přihlášek

- technických podmínek realizace představení;

Pořadatelé si vyhrazují právo určit hrací termíny zúčastněných souborů.

Novoborská přehlídka  Dospělí dětem  počítá s maximálně 6 inscenacemi z toho s maximálně 6 v soutěžním programu. Pokud nebude 6 soutěžních bude doplněna inscenacemi inspirativními. 

Závěrečná ustanovení

           

Dospělí dětem se uskuteční v Městském divadle v Novém Boru.

Se soubory zařazenými do programu oblastní přehlídky uzavře pořadatel přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru v Novém Boru. Pořadatelé spatřují v účasti souborů po celou dobu trvání přehlídky jednu ze základních podmínek její smysluplnosti a jsou proto připraveni souborům tuto účast umožnit.

Soutěžní představení bude hodnotit odborná porota. V závěru přehlídky budou oceněny nejlepší výkony a inscenace a bude provedeno a vyhlášeno doporučení nejlepších inscenací k účasti na Popelce Rakovník – Festivalu amatérského divadla.

  

Předpokládaný časový harmonogram akce

 19.5 v  17:00   Zahájení přehlídky a 1. představení soutěžní nebo inspirativní

            18:30   Rozborový seminář k 1. představení (rozprava k inspirativnímu představení)

20.5 v  10:00   2. představení soutěžní

            11:30   Rozborový seminář k 2. představení

            14:00   3. představení soutěžní

            15:30   Rozborový seminář k 3. představení

            17:00   4. představení soutěžní

            18:30   Rozborový seminář k 4. představení

            19:00   Herecká průprava

21.5 v  10:00   5. představení soutěžní

            11:30   Rozborový seminář k 5. představení

            14:00   6. představení soutěžní nebo inspirativní

            15:30   Rozborový seminář k 6. představení (rozprava k inspirativnímu představení)

            16:00   Vyhlášení výsledků přehlídky zakončení

 Kontakt na pořadatele

Kultura Nový Bor, s.r.o.

Zdeněk Rejna

Revoluční 480

473 01 Nový Bor

Telefon 487 725 539 / 606 47 37 97

Mail: divadlo@kulturanb.cz

www.kulturanb.cz/divadlo/

www.kulturanb.cz