Napsali o přehlídce
 

 

       V městském divadle v Novém Boru proběhl ve dnech
19.5. – 21.5.2006 24. ročník postupové přehlídky Dospělí dětem. Soutěžního klání se zúčastnilo 5 souborů ze severních Čech a přehlídka byla ukončena inspirativní pohádkou „Povídání o pejskovi a kočičce“ pohádkového divadla Julie Jurištové.
      Musím konstatovat, že úroveň této přehlídky rok od roku stoupá. Je to především zásluhou pořadatelů, kteří pravidelně v době přehlídky zařazují semináře. Po dva roky to byl seminář na téma základní herecká abeceda, který vedla Denisa Nová. Letos seminaristé rozvíjeli  jevištní řeč za odborné asistence Ladislava Vrahovského.
     Ale k samotné soutěži. V pátek zahajovala přehlídku 1.neratovická divadelní společnost s pohádkou H.CH.Andersena – Fr. Pavlíčka Pasáček vepřů v úpravě, režii, scénografii a choreografii Miroslava Krále. Je vidět, že soubor a především režisér jsou poučeni divadlem. Představení je ve všech inscenačních složkách působivé, stmelené, takřka by se mu na první pohled nedalo nic vytknout. Až na to, že se režisér nechal pohltit spíše formou (hudba, kostýmy scéna, pohyb) než vztahy mezi postavami. Provedl razantní úpravy původní rozhlasové pohádky. Byl si vědom, že musí vymýšlet situace pro herce, ale zároveň jakoby na herce zapomněl. Používá výtvarně pohybové obrazy, které podtrhuje hudbou, scénickým světlem, čímž  vytváří  potřebnou atmosféru napětí a vzrušení. Souboru bylo doporučeno, aby se více zaměřil na vztahy mezi postavami a vlastní přerod princezny Mirabel.  Také operní árie, která zazní místo prostého zpěvu slavíka, neodpovídá podle nás tématu pohádky a nevytvoří potřebnou iluzi pro dětského diváka.(nominace na Popelku Rakovník)
      V sobotu ráno uvedl divadelní soubor domu kultury v Rumburku pohádku V.Čorta Kopretinka. Režie Zdena Kamberská a Kristýna Chladová. Přestože se soubor dle svých možností snažil tuto hru herecky naplnit, nepodařilo se mu odhalit nedostatky předlohy a výsledek tak neodpovídal vynaložené námaze. Věřme, že příště si soubor vybere lepší hru.
     Mladá část divadelního spolku Čapek Děčín přivezl  derniéru hry  J. Trnovské Hajánek v režii Šárky Dinnbierové a kolektivu. Dramaturgický výběr vycházel z dobré znalosti hereckých schopností mladých lidí, sázel na typ a to se souboru vyplatilo. Představení bylo svěží, parta herců přenášela do hlediště sympatickou energii a bylo znát, že si hrají velmi rádi. Výtvarná složka přesně odpovídala jednoduchém příběhu. Nejasnost jsme viděli v tom, že si režisérka přesně neurčila o čem pohádka bude. Stačil by pouze malý zásah do textu v prologu hry a problém by byl vyřešen.
     V úpravě a režii Pavla Papeže přijel se hrou M. Stránského Kašpárkovy čertoviny soubor VeŠ Velký Šenov. Soubor si zkomplikoval svoji práci tím, že se pokusil na jeviště převést scénář původně určený pro loutky. Vystoupení všech protagonistů bylo upřímné, čisté, ale nedokázali se vyrovnat s nástrahami textu ( např. nenadálé zjevování čertů, vstupování kašpárka do děje,..).
      Posledním soutěžním představením byla hra H. Sýkorové Kdo probudí Pindruše v podání Divadelního klubu mladých při obchodní akademii Česká Lípa. Hru upravila režírovala Iva Bufková a Zdena Zahrádková.  Podruhé jsme se na této přehlídce setkali s mladým hereckým kolektivem, s takzvanými kandrdásky. Je  zajímavé vidět jejich práci.  Zaujal nás výběr textu, který je pro děti jasný a přehledný. Děti nemají problém orientovat se v tom, kdo  a co  je správné. Výkony herců jsou vyrovnané a snaží se o výpověď, která je v samotném vyznění příliš poučná. Největší problém je ve scénografii, která není dostatečně funkční a promyšlená. Zároveň jsme  souboru doporučili, aby se zamyslel nad dramaturgicko-režijní úpravou epilogu, který působí didakticky.
( doporučení na Popelku Rakovník)
      Závěrem bych chtěla za své kolegy poděkovat za příjemné prostředí, které pro soubory i pro nás městské divadlo vytvořilo. Diskuse se soubory byly neformální a přínosné pro obě strany, protože jenom konfrontací s divákem může se divadlo rozvíjet a to se v plné míře novoborským daří.


Za své kolegy v porotě Ladislava Vrchovského a Mikyho Vika děkuje Eva Kodešová.