Ceníky pronájmů prostor Kultury Nový Bor, s.r.o.

platné od 17.5.2016


CENÍK PRONÁJMU MĚSTSKÉHO DIVADLA NOVÝ BOR

  položka   cena bez DPH
 Přípravné hodiny  630 Kč / za každou započatou hodinu
 Hlavní hodiny  1 500 Kč / za každou započatou hodinu
 Základní technické služby  648 Kč / za každou započatou hodinu
 Zvukařské práce ze sálu  440 Kč / za každou započatou hodinu
 Koncertní ladění klavíru  1 800 Kč / fix.
 Projekce DVD / PC  2 520 Kč / fix.
 Služby  2 430 Kč / fix.
 Dohled (pořadatel) + požární asistence (povinné)  1 296 Kč / fix
 Předprodej vstupenek + výlep plakátů  1 690 Kč / fix.
 Prodloužení předprodeje o i započatý další měsíc  800 Kč
 Storno poplatek za neuskutečněné představení  3 000 Kč / fix
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %

Přípravné hodiny: doba na přípravu a bourání představení, či případnou zkoušku.
Hlavní hodiny: od zpřístupnění divadla návštěvníkům až po odchod posledního diváka.
Základní technické služby: Použití místních scénických zařízení, ( světla, zvuk pouze z kabiny ) možnost využít jevištních zařízení, ( praktikábly, tahy, klavír atd. ) asistence místního zvukaře, osvětlovače, jevištního mistra a inspicienta.
Zvukařské práce: samostatné ozvučení akce aparaturou o výkonu 5 700 W. Vhodné pro kapely a velké orchestry, nebo akce náročné na ozvučení.
Projekce:  pomocí výkonného data projektoru o světelném výkonu 5 600 ANSI Lm na plátno o rozměrech 4×3m. Obraz je dobře viditelný i při nasvíceném jevišti.
Služby: 4 x uvaděčky, 2 x šatna
Dohled: povinný dohled na provoz divadla a požární asistenční služba (dva lidé požární hlídka)
Předprodej vstupenek na všech prodejních místech Kultury Nový Bor, s.r.o. jeden měsíc před akcí. Současně je umístěna na internetu ve stránkách divadla upoutávka na akci v záložce program.
Prodloužení předprodeje včetně upoutávky na stránkách divadla.
Výlep plakátů zahrnuje 14 denní kampaň na 16 výlepových plochách Kultury Nový Bor s.r.o. do velikosti plakátu A3. Další požadavky na výlep dle ceníku výlepu.

Příklad výpočtu ceny pronájmu:

Běžné divadelní představení:      2h příprava                  1 260 Kč
                                                    2h představení             3 000 Kč
                                                    1h bourání                      630 Kč
                                                    5h technické služby     3 240 Kč
                                                    služby                          2 430 Kč
                                                    dohled                         1 296 Kč
                                                    předprodej výlep         1 690 Kč      
                                                    celkem:                      13 549 Kč
                                                    DPH 21%                    2 845 Kč
                                                 celkem včetně DPH    16 391 Kč    


CENÍK PRONÁJMU MĚSTSKÉHO KINA NOVÝ BOR

  položka   cena bez DPH
 Přípravné hodiny  630 Kč / za každou započatou hodinu
 Hlavní hodiny  1 500 Kč / za každou započatou hodinu
 Projekce jednoho filmu  2 520Kč / fix.
 Zvukařské práce ze sálu  1260 Kč / fix
 Projekce DVD / PC  2 520Kč / fix.
 Služby  636 Kč / fix.
 Technický dohled (povinné)  849 Kč / fix
 Předprodej vstupenek + výlep plakátů  1 690 Kč / fix.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %

Přípravné hodiny: doba na přípravu a bourání představení, či případnou zkoušku.
Hlavní hodiny: od zpřístupnění kina návštěvníkům až po odchod posledního diváka.
Technický dohled: na provoz budovy, promítač.
Služby: 1 x promítač, 1 x uvaděčka, 1 x pokladní (půl hodiny před začátkem a 15 min.po začátku)
Předprodej vstupenek na všech prodejních místech Kultury Nový Bor, s.r.o.
Výlep plakátů zahrnuje 14 denní kampaň na 16 výlepových plochách Kultury Nový Bor s.r.o. do velikosti plakátu A3.


CENÍK PRONÁJMU NAVRÁTILOVA SÁLU NOVÝ BOR

  položka   cena bez DPH
 Přípravné hodiny  450 Kč / za každou započatou hodinu
 Hlavní hodiny  750 Kč / za každou započatou hodinu
 Ozvučení  2 520 Kč / fix.
 Projekce DVD / PC  2 520 Kč / fix.
 Předprodej vstupenek + výlep plakátů  1 690 Kč / fix.
 Zvukař + technik  527 Kč / za každou započatou hodinu
 Dohled povinné  300 Kč / fix.
 Služby  105 Kč / za každou započatou hodinu
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %