Internetový prodej a rezervace vstupenek se provádí
na stránkách firmy disdata s.r.o.

Zakoupit nebo rezervovat vstupenky.

Internetový prodej se realizuje prostřednictvím portálu
Všeobecné podmínky prodeje níže.

V internetovém prodeji lze zakoupit vstupenky i po ukončení rezervací až do termínu představení!

Rezervace vstupenek jsou platné jeden týden!
Do té doby je nutné vstupenku zakoupit v některém z prodejních míst.

Pro lepší přehled si zde můžete prohlédnout
plán sedadel divadla.

Seznam prodejních míst:

Městské divadlo
Revoluční 480
vždy 1hodinu před představením
rezervace na internetu,
telefonem: 487 725 539
E-mail:  divadlo@kulturanb.cz

Městské kino
Smetanova 523
Denně vždy ½ hodiny před představením
např.od17:00 do 17:45 a od19:30 do20:15

Navrátilův sál
kancelář - fakturace
T.G.Masaryka 45  1. patro
po telefonické dohodě
Tel.: 487 726 755
E-mail.:
kultura@kulturanb.cz

Turistické informační centrum
T.G.Masaryka 46
Květen - Září  Po - So: 9:00 - 12:00  13:00 - 17:00, Ne: 9:00 - 12:00
Říjen - Duben  Po - Pá:  9:00 - 12:00  13:00 - 16:00
Tel.: 487 726 815
E-mail: tic@novy-bor.cz

Knihkupectví pana Rady
Liberecká 66 (OD Jakub), Nový Bor
Po-Pá: 9:00 -17:00, So: 9:00 -11:30
Rezervace telefonem či e-mailem:
Tel.: 487 728 083
E-mail.:
info@kulturanb.cz
 

Knihkupectví Kosmas
B. Egermanna 950 , N.Bor 47301
Po- Pá 8:00 – 18:00
So 9:00 – 12:00
Tel: 487 522 677
mail: knihkupectvi.novybor@kosmas.cz
 

JK Mobil
Jindřicha z Lipé 98
 Česká Lípa
tel: 731 110 042
po-pá 9:00-12:00  13:00-17:00
 

Přejeme příjemně strávené chvíle v našem divadle.

Všeobecné obchodní podmínky nákupu vstupenek prostřednictvím sítě internet

1. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek na představení Kultury Nový Bor, a to jen při nákupu prostřednictvím internetových stránek. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. Způsob nákupu vstupenky
Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení je zákazník povinnen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace.  Potvrzením zadaných údajů dochází k přesměrování na web stránku GoPay, kde po doplnění dalších osobních údajů bude zákazník přenesen na platební stránku. Jakmile je platba zrealizovaná, zobrazí se stránka se zakoupenými vstupenkami, které je potřeba přímo z této stránky kvalitně vytisknout a prokázat se jimi při vstupu do sálu. Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o zakoupení vstupenek na jím zadanou e-mailovou adresu. Provozovatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy, server na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu. Vstupenky vytiskněte ve velikosti, v které se vám zobrazí na stránce - používejte výhradně laserovou nebo inkoustovou tiskárnu. Nezvětšujte je, ani nezmenšujte!!! Vstupenky nekopírujte ani jiným způsobem neupravujte!!! Kopírované nebo jinak upravené vstupenky nebudou uznány. Hlavním a podstatným identifikátorem každé vstupenky je čárový kód, resp. číselný kód, uvedený na vstupence.

V případě, že se zákazník při vstupu do sálu neprokáže vytištěnými vstupenkami, zakoupenými přes internet, nebo tyto budou nečitelně vytištěné, případně nebude jinak umožněno ověřit jejich pravost, nemá nárok na vstup do sálu, ani na vrácení peněz. Vstupenky neposkytujte třetí osobě ke kopírování. Ten kdo bude mít vstupenku na již obsazené místo nebude do sálu vpuštěn, znamená to že má okopírovanou vstupenku, nebo ji poskytl k okopírování, v obou případech ztrácí nárok na vstup do sálu.

3. Reklamace
1. Reklamaci je možné uplatnit písemně na adrese Kultury Nový Bor (kontakty na strankách kina, divadla)  a to do 3 dní před konáním představení.
2. Vstupenky zakoupené prostřednictvím internetového obchodu nelze vrátit ani vyměnit.
3. Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. V žádném případě takové reklamace neřeší provozovatel.

4. Rezervace
Zákazník může rezervovat pouze 5ks vstupenek na jedno představení. V případě opakujících se nevyzvednutých rezervací, budou další rezervace tohoto zákazníka zrušeny.

5. Závěrečné ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí v znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den realizace nákupu vstupenek kupujícím.
2. Zakoupením vstupenek kupující bez výhrad přijímá veškeré ustanovení obchodních podmínek a je jim neodvolatelně svázaný.
3. Kupující též nákupem vstupenek potvrzuje svůj souhlas s vnitřním řádem prodávajícího a je povinen se jím řídit.

Podmínkám rozumím, souhlasím s nimi, chci pokračovat nákupem vstupenek

 

PROVOZNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO DIVADLA

1. Provozovatelem Městského divadla Nový Bor je Kultura Nový Bor, s.r.o., identifikační číslo organizace je 27283534.
2. Městské divadlo Nový Bor je veřejnou kulturní institucí města. Slouží především k pořádání divadelních představení, výstav, zábavných pořadů a kulturně společenských akcí.
3. Kapacita městského divadla je 395 míst.
4. Pokladna městského divadla je otevřena  vždy 1 hodinu před začátkem představení. Vstupenky na pořady pořádané v městském divadle je možné zakoupit i v předprodejních místech společnosti Kultura Nový Bor, s.r.o. a na internetu ze stránek firmy Disdata s.r.o.
5. Předem rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do 7 dnů po uskutečnění rezervace, jinak budou uvolněny do prodeje. Zákazník může rezervovat pouze 5ks vstupenek na jedno představení. V případě opakujících se nevyzvednutých rezervací, budou další rezervace tohoto zákazníka zrušeny. Rezervace vstupenek je možná v pokladně městského divadla 487 725 539, v předprodejních místech společnosti a na internetové adrese www.kulturanb.cz/divadlo.
6. Zakoupenou vstupenku je návštěvník povinen zkontrolovat ihned, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují.
7. Je-li odehráno více než 1/2 představení a ze závažných důvodů (např. dlouhodobý výpadek el. energie, zásah vyšší moci ap.) dojde k jeho zrušení, zaniká návštěvníkům nárok na vrácení vstupného.
8. Městské divadlo poskytuje slevy ze vstupného držitelům průkaz ZTP ve výši 50% a další slevy, které jsou uvedeny na propagačních materiálech městského divadla. Průkazky opravňující ke slevě musí být předkládány bez vyzvání.
9. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili představení a ostatní návštěvníky kulturního zařízení a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků městského divadla. Neukázněné či podnapilé diváky mohou zaměstnanci divadla vykázat bez nároku na náhradu vstupného nebo je do divadla vůbec nevpustit.
10. Je zakázáno svévolně poškozovat či upravovat vnitřní vybavení městského divadla a nejbližší prostory k divadlu náležící.
11. Všichni návštěvníci divadla musí dodržovat platné předpisy o požární ochraně.
12. V hledišti městského divadla je zakázáno používat mobilní telefon, fotoaparát, pořizovat audiovizuální záznamy a konzumovat jídlo a pití. Kouření v prostorách městského divadla ve veřejných prostorách není povoleno.
13. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do městského divadla dovedl.
14. V případě zrušení akce pořadatel oznámí náhradní termín nebo způsob vrácení vstupného. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.
15. Zakoupením vstupenky vyjadřuje návštěvník souhlas s tímto provozním řádem.
 

Bc. Ilona Rejholcová
jednatel společnosti
Kultura Nový Bor, s.r.o.